Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy

Referáty humanitní vědy

Andragogika (78) Antropologie (26) Archeologie (14) Demografie (49) Etnologie (37) Filozofie (201) Gastronomie (41) Historie (395) Humanitní - ostatní (56) Humanitní cizojazyčné práce (237) Knihovnictví a informační vědy (11) Komunikace (131) Literatura (121) Nauky o českém jazyce (34) Pedagogika (439) Pedagogika - speciální (173) Politologie (349) Právo (487) Psychologie (569) Religionistika/Náboženství (101) Sociální práce (210) Sociologie (413) Tělesná výchova - sportovní činnosti (40) Tělesná výchova - teorie (58) Žurnalistika a mediální vědy (46)
Název Goodness Staženo

Iniciace v jihoamerické candoblé nago

Práce se zabývá náboženskou iniciací v jihoamerické candomble nago. Autorka nejprve teoreticky vymezuje pojem přechodový rituál. Potom uvádí, co je to... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

0x

Vývoj sídelní struktury mikroregionu Uničov

Práce pojednává o vývoji sídelní struktury mikroregionu Uničov od 2. světové války po současnost. Jsou v ní rovněž obsaženy základní informace o daném... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

0x

Xenofanés - srovnání s hebrejským monoteismem - esej

Tato práce formou eseje srovnává Xenofanův pohled na teologii s hebrejským náboženstvím. Uvádí seznam zlomků, ve kterých se Xenofanés tématu teologie ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

0x

Řídí se mystika logikou? - esej

Řídí se mystika logikou? Na tuto nevšední otázku se autor pokouší najít a patřičně zdůvodnit svoji odpověď, jež zní: zatímco mystická zkušenost se log... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

0x

Obrazivost v poznávacím procesu dle stoické nauky

Tato práce zkoumá problematiku vnímání, myšlení a jejich vztah k obrazivosti podle stoické nauky. Nejdříve je vysvětlen pojem duše z pohledu stoika, a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

0x

Rozlišení mezi kvalitativními a kvantitativními metodami výzkumu - anglicky

Text se zabývá rozdíly mezi kvalitativními a kvantitativními metodami výzkumu. Nejprve se věnuje výzkumu v obecné rovině, popisuje typy výzkumu podle ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

0x

Oběť a její smysl

Práce se zabývá sociální a filozofickou dimenzí oběti. Nejprve se snaží o její vymezení a stanovení původu. Dále se zabývá její funkcí v historických ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

0x

Kult posvátného býka Ápise

Tento text seznamuje s kultem posvátného býka Ápise. Práce popisuje, kdo byl Ápis, i kdo se mohl posvátným býkem stát. Informuje o archeologickém obje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Religionistika/Náboženství

0x

Guy Fawkes - Spiknutí střelného prachu (The Gunpowder Plot) - anglicky

Anglicky psaná seminární práce připomíná pozadí každoročních oslav Spiknutí střelného prachu spadající na 5. listopadu v anglicky hovořících zemích. Z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Humanitní cizojazyčné práce

0x

Dějiny pravěké Británie

Tento referát o prehistorii Britských ostrovů od doby 11 000 let před Kristem do doby na přelomu letopočtu (římský zábor) rekapituluje základní histor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

0x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [368]