Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy

Referáty humanitní vědy

Andragogika (78) Antropologie (26) Archeologie (14) Demografie (49) Etnologie (37) Filozofie (196) Gastronomie (41) Historie (394) Humanitní - ostatní (55) Humanitní cizojazyčné práce (237) Knihovnictví a informační vědy (11) Komunikace (131) Literatura (121) Nauky o českém jazyce (34) Pedagogika (435) Pedagogika - speciální (173) Politologie (349) Právo (487) Psychologie (566) Religionistika/Náboženství (101) Sociální práce (210) Sociologie (413) Tělesná výchova - sportovní činnosti (39) Tělesná výchova - teorie (58) Žurnalistika a mediální vědy (44)
Název Goodness Staženo

Další profesní vzdělávání dospělých ve Velké Británii

Zápočtová práce pro předmět Komparativní andragogika vyučovaný na katedře Andragogiky a personálního řízení v rámci FF UK se zabývá komplexním pohlede... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

0x

Iniciace v jihoamerické candoblé nago

Práce se zabývá náboženskou iniciací v jihoamerické candomble nago. Autorka nejprve teoreticky vymezuje pojem přechodový rituál. Potom uvádí, co je to... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

0x

Antropologie

Práce popisuje téma antropologie. Rozebírá pana Ivo T. Budila, univerzalistický teismus a prvotní jazyk, vliv mimoevropských kultur na vývoj evropskéh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie

0x

Vývoj sídelní struktury mikroregionu Uničov

Práce pojednává o vývoji sídelní struktury mikroregionu Uničov od 2. světové války po současnost. Jsou v ní rovněž obsaženy základní informace o daném... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

0x

Multikultulární tolerance

Seminární práce je zaměřena na multikulturální toleranci. Sleduje postavení romských dětí a mladistvých, kteří nemohou dosáhnout svých cílů, jelikož t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Etnologie

0x

Xenofanés - srovnání s hebrejským monoteismem - esej

Tato práce formou eseje srovnává Xenofanův pohled na teologii s hebrejským náboženstvím. Uvádí seznam zlomků, ve kterých se Xenofanés tématu teologie ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

0x

Řídí se mystika logikou? - esej

Řídí se mystika logikou? Na tuto nevšední otázku se autor pokouší najít a patřičně zdůvodnit svoji odpověď, jež zní: zatímco mystická zkušenost se log... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

0x

Obrazivost v poznávacím procesu dle stoické nauky

Tato práce zkoumá problematiku vnímání, myšlení a jejich vztah k obrazivosti podle stoické nauky. Nejdříve je vysvětlen pojem duše z pohledu stoika, a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

0x

Rozlišení mezi kvalitativními a kvantitativními metodami výzkumu - anglicky

Text se zabývá rozdíly mezi kvalitativními a kvantitativními metodami výzkumu. Nejprve se věnuje výzkumu v obecné rovině, popisuje typy výzkumu podle ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

0x

Oběť a její smysl

Práce se zabývá sociální a filozofickou dimenzí oběti. Nejprve se snaží o její vymezení a stanovení původu. Dále se zabývá její funkcí v historických ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

0x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [366]