Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (93) Ekonomické - ostatní (60) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (171) Evropská unie (198) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (293) Marketing (238) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (28) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Geografie modelového regionu SO ORP Karviná

Seminární práce pojednává o předmětu socioekonomická geografie a hlavně o popisu SO ORP Karviná. Rozebírá geografickou polohu území, hospodářství, trh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní

0x

Optimalizace přepravy do Prahy

Seminární práce navrhuje nejlepší způsob přepravy z bydliště do Prahy za prací. Popisuje zjednodušený model, neboť zde nezahrnuje všechny faktory, kte... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava, Cestovní ruch - teorie

0x

Zdravotní rizika při trávení dovolené u moře: žahavci - slovensky

Slovensky psaná seminární práce z předmětu Zdravotné riziká v turizme se věnuje zdravotním rizikům, která při trávení dovolené u moře mohou způsobit m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Cestovní ruch - teorie


0x

Turistické cíle jako marketingové produkty a způsoby jejich propagace

Práce zaměřená na tématiku cestovního ruchu z pohledu marketingu. Seminární práce navrhuje vhodné turistické cíle ČR jakožto marketingové produkty a v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

0x

Podnikatelský záměr- Produkt CR - Konkrétní příklad

Práce pojednává o rozpracování podnikatelského záměru jako produktu cestovního ruchu. Uveden je konkrétní příklad - stavba a provoz hotelu.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

0x

Katedrála Notre-Dame - průvodcovský text

Průvodcovský text s informacemi o katedrále Notre-Dame nejprve seznamuje s historií památky a upozorňuje na její zajímavé architektonické prvky. Druhá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Cestovní ruch - lokality

0x

Putování po Brazílii

Práce, přinášející pestrou směsici geografických a historických informací o Brazílii, nastiňuje nejprve povahu jejích obyvatel a poukazuje na značnou ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality

0x

Charakteristika vybraných středisek rekreačního cestovního ruchu při italských ledovcových jezerech

V práci jsou uvedena vybraná letoviska nacházející se u největších alpských ledovcových jezer v Itálii – Lago di Garda, Lago di Maggiore a Lago di Com... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

0x

Portugalsko v heslech

Práce poskytuje mnohostrannou charakteristiku Portugalska v heslech. Popisuje jeho polohu, administrativní členění, hlavní město, přírodní podmínky či... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality

0x

Globalizace

Práce obsahuje téma globalizace. Rozebírá ho z různých pohledů jako jsou ekonomický, ekologický i globální dopady globalizace. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Globalizace

0x
[1]  «  298  299  300  301  302  303  304  305  306  »  [306]