Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (95) Ekonomické - ostatní (61) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (171) Evropská unie (198) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (296) Marketing (239) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (28) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Nauka o zboží – stanovení obsahu polymeru

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Výrobek

0x

Obnova IT technologií ve fiktivní firmě

Tématem práce je obnova informačních technologií ve fiktivní firmě. Autor nejprve popisuje stav IT technologií, které jsou ve společnosti používané v ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Výrobek, Informační systémy

0x

Čím je charakterizována štíhlá výroba - charakteristika štíhlé výroby

Práce se zaměřuje na to, čím je charakterizována štíhlá výroba. Pojednává o teoretických východiskách štíhlé výroby i o jejích prvcích. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Výrobek

0x

Výběr optimální sekundární zbraně pro airsoft

Práce se zabývá rozhodovací analýzou manažera a jejím uplatněním prostřednictvím matematických výpočtů vlastností vybraného výrobku a optimálního výbě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Výrobek

0x

Limonády

Seminární práce je zaměřena na téma limonády. Ty nejoblíbenější jako Coca cola, Sprite, Fanta a jiné. Práce se zajímá o jejich historii a výrobu. Dále... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Výrobek

0x

Státní ústav pro kontrolu léčiv a registrace léků: proces a úskalí - prezentace

Prezentace, která informuje o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), v první části seznamuje s jeho funkcemi, relevantní legislativou a j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní, Medicína

0x

Ekohnutí

Práce popisuje práci Ekohnutí hlavně v České republice, ale i ve světě. Obsahuje nejen základní informace o hnutích, ale také různé zajímavosti, které... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní, Profi práce

0x

Geografie modelového regionu SO ORP Karviná

Seminární práce pojednává o předmětu socioekonomická geografie a hlavně o popisu SO ORP Karviná. Rozebírá geografickou polohu území, hospodářství, trh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní

0x

Optimalizace přepravy do Prahy

Seminární práce navrhuje nejlepší způsob přepravy z bydliště do Prahy za prací. Popisuje zjednodušený model, neboť zde nezahrnuje všechny faktory, kte... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava, Cestovní ruch - teorie

0x

Zdravotní rizika při trávení dovolené u moře: žahavci - slovensky

Slovensky psaná seminární práce z předmětu Zdravotné riziká v turizme se věnuje zdravotním rizikům, která při trávení dovolené u moře mohou způsobit m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Cestovní ruch - teorie


0x
[1]  «  298  299  300  301  302  303  304  305  306  »  [306]