Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (93) Ekonomické - ostatní (60) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (171) Evropská unie (197) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (293) Marketing (237) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (30) Spotřebitelské chování (28) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Turistické cíle jako marketingové produkty a způsoby jejich propagace

Práce zaměřená na tématiku cestovního ruchu z pohledu marketingu. Seminární práce navrhuje vhodné turistické cíle ČR jakožto marketingové produkty a v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

0x

Podnikatelský záměr- Produkt CR - Konkrétní příklad

Práce pojednává o rozpracování podnikatelského záměru jako produktu cestovního ruchu. Uveden je konkrétní příklad - stavba a provoz hotelu.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

0x

Katedrála Notre-Dame - průvodcovský text

Průvodcovský text s informacemi o katedrále Notre-Dame nejprve seznamuje s historií památky a upozorňuje na její zajímavé architektonické prvky. Druhá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Cestovní ruch - lokality

0x

Putování po Brazílii

Práce, přinášející pestrou směsici geografických a historických informací o Brazílii, nastiňuje nejprve povahu jejích obyvatel a poukazuje na značnou ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality

0x

Charakteristika vybraných středisek rekreačního cestovního ruchu při italských ledovcových jezerech

V práci jsou uvedena vybraná letoviska nacházející se u největších alpských ledovcových jezer v Itálii – Lago di Garda, Lago di Maggiore a Lago di Com... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

0x

Portugalsko v heslech

Práce poskytuje mnohostrannou charakteristiku Portugalska v heslech. Popisuje jeho polohu, administrativní členění, hlavní město, přírodní podmínky či... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality

0x

Globalizace

Práce obsahuje téma globalizace. Rozebírá ho z různých pohledů jako jsou ekonomický, ekologický i globální dopady globalizace. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Globalizace

0x

Závěry ze summitu hlav států a předsedů vlád v Berlíne - slovensky

Práce obsahuje přehled a rozbor ustanovení Berlínské deklarace vyhlášené k 50. výročí podpisu Římských smluv zakládajících Evropská společenství. Blíž... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

0x
[1]  «  297  298  299  300  301  302  303  304  305