Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy
Andragogika (78) Antropologie (26) Archeologie (14) Demografie (49) Etnologie (37) Filozofie (201) Gastronomie (41) Historie (395) Humanitní - ostatní (56) Humanitní cizojazyčné práce (237) Knihovnictví a informační vědy (11) Komunikace (131) Literatura (121) Nauky o českém jazyce (34) Pedagogika (439) Pedagogika - speciální (173) Politologie (349) Právo (487) Psychologie (569) Religionistika/Náboženství (101) Sociální práce (210) Sociologie (413) Tělesná výchova - sportovní činnosti (40) Tělesná výchova - teorie (58) Žurnalistika a mediální vědy (46)
Název Goodness Staženo

Toč vzad - gymnastika

Seminární práce z gymnastiky rozebírá správné biomechanické a technické provedení toče vzad. Věnuje se také nácviku cviku a způsobům, jakým cvičencům ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie, Tělesná výchova - sportovní činnosti

554x

Lidský kapitál

Zápočtová práce byla napsána do předmětu andragogika na téma lidský kapitál. V úvodu je termín lidský kapitál vysvětlen. Dále se autor věnuje způsobům... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Andragogika

553x

Herbert Spencer - pedagogický obsah

Práce se věnuje popisu pedagogického odkazu tohoto anglického myslitele a filozofa na základě jeho knihy Výchova mravní, intelektuální a tělesná. V te... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

553x

Pomůcky pro reedukaci specifických poruch učení

Jedná se o seznam pomůcek a literatury, které se používají při reedukaci specifických poruch učení v heslech.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

552x

Reklama a její působení

Tato práce se zabývá reklamou. Vypovídá o její funkci o jejím vzniku. Autor uvádí, jaká by reklama měla být, a popisuje dva způsoby poznávání reklamy:... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Psychologie

552x

Aspekty motivace a úspěšnost v pracovní činnosti - úvaha

Semestrální práce do Psychologie a sociologie v podnikání na VŠP Ostrava, která pojednává o motivaci k práci z hlediska zaměstnavatele i zaměstnance. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Psychologie

552x

Fotbalový trénink a zdravotní potíže

Práce se zabývá tím, proč ve fotbale dochází k úrazům a navrhuje cvičení, kterými by se dalo předejít nejčastějším typům zranění. Na konci práce autor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

541x

Psychologie práce, poradenství, vedení porady

Tato práce uvádí základní psychologické pojmy jako psychika, úkol psychologie a psychologie práce. Vymezuje psychologii práce. Rozebírá poradenství v ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

539x

Kriminalistické hypotézy - slovensky

Práce se snaží jednoznačně potvrdit, nebo vyvrátit, osm základních hypotéz kriminalistiky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní cizojazyčné práce, Základy společenských věd

535x

Role policie ve společnosti

Seminární práce se zaměřuje na vztah policie a veřejnosti v České republice se zvláštním důrazem na postavení a úlohy policie v současném multikulturn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Právo

532x
[1]  «  9  10  11  12  13  14  15  16  17  »  [368]