Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy
Andragogika (78) Antropologie (26) Archeologie (14) Demografie (49) Etnologie (37) Filozofie (201) Gastronomie (41) Historie (395) Humanitní - ostatní (56) Humanitní cizojazyčné práce (237) Knihovnictví a informační vědy (11) Komunikace (131) Literatura (121) Nauky o českém jazyce (34) Pedagogika (439) Pedagogika - speciální (173) Politologie (349) Právo (487) Psychologie (569) Religionistika/Náboženství (101) Sociální práce (210) Sociologie (413) Tělesná výchova - sportovní činnosti (40) Tělesná výchova - teorie (58) Žurnalistika a mediální vědy (46)
Název Goodness Staženo

Příprava na hodinu dramatické výchovy

Práce obsahuje přípravu a metodický popis průběhu hodiny dramatické výchovy na 1.stupni ZŠ. v popisu hodiny je uvedeno její téma, náplň, potřebné pomů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

2855x

Listina základních práv a svobod

Práce se nejprve věnuje základní charakteristice Listiny práv a základních svobod. Poté se zamýšlí nad fungováním tzv. Lustračního zákona, včetně toho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

2753x

Eutanazie - pro a proti etického problému - esej

Tento text se formou eseje velmi stručně zamýšlí nad eutanázií. Nejdříve tento termín vysvětluje, poté seznamuje s postojem lékařů k eutanazii. Dále j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Medicína

2584x

Motivační dopis - německy

Jedná se o vzor motivačního dopisu, který zasílá uchazeč společně s životopisem při žádosti o zaměstnání. Je formulován obecně, není určen pro konkrét... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence, Řízení lidských zdrojů, Humanitní cizojazyčné práce

2419x

Platón: Obrana Sokrata

Jedná se o autorčinu interpretaci, rozbor Platónova díla. Zároveň je dílo zasazeno do historického kontextu, obsahuje vysvětlení Sokratových narážek a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

2150x

Socializace lidského jedince

Hlavním tématem práce je socializace. V úvodu je rozlišena socializace záměrná a nezáměrná. Dále se autor věnuje obecným mechanismům sociálního učení.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

2129x

Nejčastější otázky kladené při přijímacím pohovoru

Práce je soupisem 40 otázek, které může uchazeč o zaměstnání dostat.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

2034x

Příprava hodiny tělesné výchovy - atletika

Práce je vzorovým předpisem přípravy hodiny tělesné výchovy, jejíž náplní je hod oštěpem z celého rozběhu. Text obsahuje rozplánování jednotlivých čás... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

2025x

Řeč, víc než prostředek komunikace

Práce se věnuje heslovité charakteristice jedné ze základních schopností člověka - řeci. Text rozebírá, co je to intonace, mimika a gestikulace. Řeč j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Psychologie

1895x

Historie rodiny

Práce formou souvislého textu definuje různé typy soužití. Charakterizuje skupinové manželství, matriarchát, i soužití párové. Vysvětluje pojmy jako m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

1880x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [368]