Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy
Andragogika (78) Antropologie (26) Archeologie (14) Demografie (49) Etnologie (37) Filozofie (196) Gastronomie (41) Historie (395) Humanitní - ostatní (55) Humanitní cizojazyčné práce (237) Knihovnictví a informační vědy (11) Komunikace (131) Literatura (121) Nauky o českém jazyce (34) Pedagogika (435) Pedagogika - speciální (173) Politologie (349) Právo (487) Psychologie (566) Religionistika/Náboženství (101) Sociální práce (210) Sociologie (413) Tělesná výchova - sportovní činnosti (39) Tělesná výchova - teorie (58) Žurnalistika a mediální vědy (44)
Název Goodness Staženo

Motivace

V úvodu se práce zabývá definováním základních pojmů, které souvisí s motivací. V další části se věnuje dějinám využití motivování. Dále se zaobírá mo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Psychologie

1299x

Sametová Revoluce

Práce velmi subjektivně popisuje události 17. listopadu 1989. V druhé části vyjadřuje svůj názor na Sametovou revoluci autorka.
... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Historie

1287x

Rytmická rozcvička

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

1242x

Fyziologie spánku

Seminární práce z Kognitivních věd se zajímá o spánek z fyziologického i psychologického hlediska. Pojednává nejprve o činnosti mozku během spánku a p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Biologie


1240x

Moderní technologie ve vzdělávaní dospělých

Práce z oblasti andragogiky se věnuje problematice používání moderních technologií při vzdělávání dospělých v rámci distančního typu studia z pohledu ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

1237x

Ego, Jáství, vnímání sama sebe - psychologie osobnosti

Tato práce se zabývá psychologií osobnosti. Definuje, co je to Já a Ego. Popisuje složky Já - reálné Já, vnímané Já, ideální Já, prezentované Já. Věn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

1230x

Právo a spravedlnost - esej

Práce se esejistickou formou stručně věnuje právu a spravedlnosti. Uvádí pojem spravedlnost, definuje jej (stejně jako termín právo) a uvádí názory na... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

1209x

Fair-play a doping

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

1190x

Pedagogické principy a jejich využití v praxi

Úvod, charakteristika jednotlivých principů ( principy: cílevědomosti, soustavnosti, aktivnosti, názornosti, uvědomělosti, přiměřenosti,...), aplikace... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1172x

Písemná příprava na hodinu hudební výchovy s metodikou

Jedná se o písemné zpracování přípravy na hodinu hudební výchovy pro žáky 2.stupně zvláštní školy. V práci je rozpracován časový harmonogram hodiny a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1172x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [366]