Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy
Andragogika (78) Antropologie (26) Archeologie (14) Demografie (49) Etnologie (37) Filozofie (201) Gastronomie (41) Historie (395) Humanitní - ostatní (56) Humanitní cizojazyčné práce (237) Knihovnictví a informační vědy (11) Komunikace (131) Literatura (121) Nauky o českém jazyce (34) Pedagogika (439) Pedagogika - speciální (173) Politologie (349) Právo (487) Psychologie (569) Religionistika/Náboženství (101) Sociální práce (210) Sociologie (413) Tělesná výchova - sportovní činnosti (40) Tělesná výchova - teorie (58) Žurnalistika a mediální vědy (46)
Název Goodness Staženo

Čas - filosofická úvaha

Práce se věnuje vnímání času a pojmům s ním svázaných, jako je teď, minulost, přítomnost, a budoucnost. Popisuje Aristotelovo pojetí času, jako východ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1581x

Písemná příprava na hodinu hudební výchovy s metodikou

Jedná se o písemné zpracování přípravy na hodinu hudební výchovy pro žáky 2.stupně zvláštní školy. V práci je rozpracován časový harmonogram hodiny a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1579x

Historický vývoj výchovy volného času u nás

Práce několika stručnými větami popisuje východiska pro vývoj výchovy volného času, včetně faktorů, které tento vývoj ovlivňovaly od třicetileté války... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1551x

Projekt do MŠ na téma Zima - Předškolní pedagogika

Práce obsahuje projekt do mateřské školy na téma zima- předškolní pedagogika. Popisuje aktivity na každý den. ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Pedagogika

1512x

Rodina

Práce uvádí definici a několik způsobů uchopení rodiny. Poté popisuje její jednotlivé funkce. Dále líčí vývoj uspořádání a vnitřních vztahů v rodině z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

1488x

Fair-play a doping

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

1474x

Moderní technologie ve vzdělávaní dospělých

Práce z oblasti andragogiky se věnuje problematice používání moderních technologií při vzdělávání dospělých v rámci distančního typu studia z pohledu ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

1468x

Ego, Jáství, vnímání sama sebe - psychologie osobnosti

Tato práce se zabývá psychologií osobnosti. Definuje, co je to Já a Ego. Popisuje složky Já - reálné Já, vnímané Já, ideální Já, prezentované Já. Věn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

1464x

Pedagogické principy a jejich využití v praxi

Úvod, charakteristika jednotlivých principů ( principy: cílevědomosti, soustavnosti, aktivnosti, názornosti, uvědomělosti, přiměřenosti,...), aplikace... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1445x

Databáze knihovny

Jedná se o databázovou aplikaci vytvořenou v programu MS Access pro knihovnickou obsluhu. Cílem je vybavovat požadavky, které se stávají například z m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Programování, Software, Knihovnictví a informační vědy

1428x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [368]