Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy
Andragogika (78) Antropologie (26) Archeologie (14) Demografie (49) Etnologie (37) Filozofie (201) Gastronomie (41) Historie (395) Humanitní - ostatní (56) Humanitní cizojazyčné práce (237) Knihovnictví a informační vědy (11) Komunikace (131) Literatura (121) Nauky o českém jazyce (34) Pedagogika (439) Pedagogika - speciální (173) Politologie (349) Právo (487) Psychologie (569) Religionistika/Náboženství (101) Sociální práce (210) Sociologie (413) Tělesná výchova - sportovní činnosti (40) Tělesná výchova - teorie (58) Žurnalistika a mediální vědy (46)
Název Goodness Staženo

Volba povolání - úvaha

V krátké úvaze autor nahlíží na volbu povolání jako na jedno z nejvýznamnějších rozhodnutí v životě člověka. Poukazuje na zvyšující se počet lidí s vy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

834x

Vliv médií na psychiku člověka, zejména dětí

Seminární práce pojednává o vlivu médií na psychiku člověka, zejména dětí. V úvodní části autor odpovídá na otázky, v čem je masová komunikace charakt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Psychologie, Sociologie

816x

Domácí násili: přirozený jev? - esej

Jedná se o práci, která je v první řadě interpretace textu ze sociologického časopisu, který se věnuje domácímu násilí, tedy problému mnoha rodin na c... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

816x

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání (RVP ZV)

Práce se zabývá návrhem Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), metodikou pro zpracování školního vzdělávacího programu a je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

811x

Eutanázie

Práce představuje sociální otázku - eutenázie i její právní úprava. Mimo vysvětlení pojmu eutanázie, představuje práce také rozlišení v použití tohoto... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

805x

Školský systém České republiky, Francie a Turecka

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

800x

Podniková kultura

Tato práce na základě odborné literatury seznamuje s podnikovou kulturou. Při psaní práce autor vycházel zejména z publikace Psychologie a sociologie ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Psychologie

796x

Atletika - struktura hodina I.

V práci je popsán průběh hodiny tělesné výchovy a co by se během hodiny mělo udělat, aby nedošlo k poškození svalů a pohybového ústrojí jako takového,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - sportovní činnosti

763x

Politické strany a Národní fronta po roce 1948

Seminární práce seznamuje s politickou situací nejen před rokem 1948. Informuje o změnách po roce 1948. Zabývá se především novým politickým režimem, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

760x

Schizofrenie

Práce představuje definici této nemoci, která způsobuje poruchu myšlení, emočních reakcí a chování. Dále se věnuje popisu potíží s nemocí souvisejícíc... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Psychologie, Medicína

754x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [368]