Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (43) Časový management (16) Ekonomická teorie (95) Ekonomické - ostatní (60) Ekonomické cizojazyčné práce (252) Ekonomie (172) Evropská unie (199) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (295) Marketing (238) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (297) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (103) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (29) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Státní dluh České Republiky

Seminární práce na téma - Státní dluh České Republiky. Práce obsahuje co je vlastně státní dluh a jaké jsou jeho formy, a také srovnání státních dluhů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

1x

Katedrála Notre-Dame - průvodcovský text

Průvodcovský text s informacemi o katedrále Notre-Dame nejprve seznamuje s historií památky a upozorňuje na její zajímavé architektonické prvky. Druhá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Cestovní ruch - lokality

1x

Zahrady Pražského hradu

Tato práce se skládá ze dvou částí. První rozsáhlá kompilační část seznamuje s historickým vývojem Pražského hradu. Do tohoto kontextu poté zasazuje a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

1x

Průvodce po dvojměstí Český Těšín – Cieszyn

Jde o anglicky zpracovanou seminární práci pro průvodcovskou činnost, konkrétně po městech Český Těšín - Cieszyn. Je zde popsáno celkem 15 zajímavých ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

1x

Analýza navštívených památek: Uměleckoprůmyslové muzeum, kostel sv. Cyrila a Metoděje, Žofín a Toulcův dvůr

Práce rozebírá z několika hledisek čtyři pražské památky, jimiž jsou Uměleckoprůmyslové muzeum, pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje, Žofín a Toul... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Cestovní ruch - lokality

1x

Poznávací zájezd do Mexika

Seminární práce z geografie cestovního ruchu podává stručný plán dvacetidenního zájezdu do Mexika. Nejprve krátce popisuje program jednotlivých dní a ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality


1x

Ochrana a rozvoj venkovských sídel, obec Slatina

Semestrální práce z předmětu Ochrana a rozvoj venkovských sídel se zabývá ochranou a rozvojem obce Slatina. Po charakteristice obce následuje seznámen... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Stavebnictví, Cestovní ruch - lokality

1x

Jihomoravský kraj

Práce přináší komplexní geografický profil Jihomoravského kraje. Vymezuje jeho rozlohu a hranice, charakterizuje přírodní podmínky, podnebí, obyvatels... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality

1x

Globalizace

Práce obsahuje téma globalizace. Rozebírá ho z různých pohledů jako jsou ekonomický, ekologický i globální dopady globalizace. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Globalizace

1x

Znalecký posudek pro potřeby insolvenčního řízení úpadce

Práce představuje znalecký posudek pro potřeby insolvenčního řízení úpadce. Jedná se o posouzení rozdílů mezi dokumentací DSP zpracovanou společností ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Bytová politika

0x
[1]  «  294  295  296  297  298  299  300  301  302  »  [306]