Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (95) Ekonomické - ostatní (61) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (171) Evropská unie (199) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (296) Marketing (239) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (29) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Energetika, palivo-energetické suroviny na světovém trhu

Práce se zabývá energetikou a její charakteristikou. Především se rozepisuje o situaci na světových trzích s černým uhlím, koksem a energetickým uhlím... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika, Energetika

1x

Produkce švestek ve světě podle množství

Jedná se o zpracované zadání úkolu ze cvičení Humanitní geografie, které mělo za úkol vyhodnotit produkci švestek ve světě podle množství mezi lety 19... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

1x

Vliv NAFTA na mexickou ekonomiku

Cílem této práce je posoudit stav mexické ekonomiky před vstupem do Severoamerické zóny volného obchodu (NAFTA) a určit dopad NAFTA na strukturální zm... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

1x

Analýza sporů v rámci WTO

Seminární práce se věnuje řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace. Přibližuje právní základy a přístupy k řešení sporů na půdě WTO a jejich p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

1x

Nerostné suroviny a výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů - španělsky

Španělsky psaná seminární práce se zabývá nerostnými surovinami. Sleduje vývoj cen uhlí, zemního plynu, ropy a elektřiny ve světě. Předkládá i stručný... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika, Geologie

1x

Státní dluh České Republiky

Seminární práce na téma - Státní dluh České Republiky. Práce obsahuje co je vlastně státní dluh a jaké jsou jeho formy, a také srovnání státních dluhů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

1x

Katedrála Notre-Dame - průvodcovský text

Průvodcovský text s informacemi o katedrále Notre-Dame nejprve seznamuje s historií památky a upozorňuje na její zajímavé architektonické prvky. Druhá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Cestovní ruch - lokality

1x

Zahrady Pražského hradu

Tato práce se skládá ze dvou částí. První rozsáhlá kompilační část seznamuje s historickým vývojem Pražského hradu. Do tohoto kontextu poté zasazuje a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

1x

Průvodce po dvojměstí Český Těšín – Cieszyn

Jde o anglicky zpracovanou seminární práci pro průvodcovskou činnost, konkrétně po městech Český Těšín - Cieszyn. Je zde popsáno celkem 15 zajímavých ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

1x

Analýza navštívených památek: Uměleckoprůmyslové muzeum, kostel sv. Cyrila a Metoděje, Žofín a Toulcův dvůr

Práce rozebírá z několika hledisek čtyři pražské památky, jimiž jsou Uměleckoprůmyslové muzeum, pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje, Žofín a Toul... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Cestovní ruch - lokality

1x
[1]  «  294  295  296  297  298  299  300  301  302  »  [306]