Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (95) Ekonomické - ostatní (61) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (171) Evropská unie (199) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (296) Marketing (239) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (29) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Celostní management - seminární práce 2/3

Seminární práce z doktorského předmětu Celostní management spočívá v tvorbě studijního materiálu ze zahraniční literatury dle návodu pedagoga. Následn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

0x

Celostní management - seminární práce 3/3

Seminární práce z doktorského předmětu Celostní management spočívá v tvorbě studijního materiálu ze zahraniční literatury dle návodu pedagoga. Následn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

0x

Problém a jeho obecné řešení

Práce se zaměřuje na problém a jeho obecné řešení. Analýzy a rozhodnutí mohou být významným zdrojem poučení pro budoucí řízení firmy. Zkušenosti z říd... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

0x

Management kvality

Práce obsahuje strucnou charakterisku Managementu kvality. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

0x

Marketingová strategie firmy Tata Global Beverages Czech Republic

Společnost Tata Global Beverages Czech Republic a.s., která je držitelem značky JEMČA, opakovaně dosahuje největšího podílu na objemu prodaných čajů v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

0x

Moderní formy komunikace ve firmě

MODERNÍ KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY VE SPOLEČNOSTI COMPASS GROUP

Pod pojmem „moderní komunikační techniky“ si každý z nás představuje něco jin... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

0x

Uplatnění marketingové strategie na nově otevíranou prodejnu

Práce představuje marketingovou strategii pro nově otevřenou prodejnu doplňků výživy a suplementů pro výkonností i kondiční sport. Krátce charakterizu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

0x

Daně individuálního podnikatele

Práce se zaměřuje na téma daně individuálního podnikatele. Rozebírá návrh podnikatelského záměru pro školy. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

0x

Převodní ceny v podnicích - německy

Tato práce pojednává o převodních cenách v podnicích. Text nejdříve převodní ceny definuje, poté vypisuje výhody a nevýhody decentralizace. Seznamuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika


0x

Společnost s ručením omezeným a její založení

Seminární práce z předmětu Ekonomika dopravní firmy se ve své první části zamýšlí nad faktory, které motivují k podnikání nebo od něj odrazují. Jádro ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

0x
[1]  «  298  299  300  301  302  303  304  305  306  »  [306]