Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (93) Ekonomické - ostatní (60) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (171) Evropská unie (198) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (293) Marketing (238) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (28) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Památky města Litomyšle a České Třebové

Práce se zaměřuje na památky města Litomyšle a České Třebové, neboť autorka nechce aby tyto památky upadly v zapomnění, protože jsou součástí naší his... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Propagace, Historie, Religionistika/Náboženství, Umělecké - ostatní, Dějepis

0x

Koksárenství a vývoj na trzích s koksem a koksovatelným uhlím

Práce pojednává o palivoenergetickém průmyslu s důrazem na obor koksárenství. Odpovídá na zadané otázky a doplňuje je o nabyté znalosti. Charakterizuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

0x

Regionální rozvoj, regionální politika v podmínkách SR - slovensky

Tato práce se zabývá regionálním rozvojem a politikou. Nejdříve tak činí v obecné rovině, kdy autorka popisuje, proč je regionální rozvoj pro SR důlež... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

0x

Rozpočet obcí Hostivice a Nové Veselí

Práce si klade za cíl zhodnotit hospodaření dvou obcí, Hostivice a Nové Veselí, které se od sebe liší počtem obyvatel, ale obě mají společné to, že v ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

0x

Diskriminace zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Práce se zabývá pasážemi zákoníku práce, které z určitého úhlu pohledu diskriminují zaměstnavatele oproti zaměstnancům. Jejím cílem je analyzovat někt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Právo

0x

Můj podíl na řízení

Seminární práce pro předmět Základy teorie a praxe řízení obsahuje přípravu pracovní porady na Oddělení sociální péče a služeb městského úřadu a zázna... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

0x

Výzkumy / šetření v oblasti kariéry

Zápočtová práce pro předmět Personální činnosti se zabývá výzkumy / šetřením v oblasti kariéry pracovníků. V teoretické části definuje pojem kariéra, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

0x

Assessment centrum

Stručný opis hodnotiaceho strediska.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

0x

Systém řízení migrace pracovní síly v SR

Seminární práce se zabývá otázkou systému řízení pracovní síly ve Slovenské republice. Práce je napsaná ve slovenštině. Rozebírá druhy migrací, legisl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

0x

Projekt: Uspořádání koncertu

Práce obsahuje seminární práci na téma uspořádání koncertu. Rozebírá předmět projektu, cíle projektu, aktivity, opis činností, časový harmonogram proj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

0x
[1]  «  298  299  300  301  302  303  304  305  306  »  [306]