Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (43) Časový management (16) Ekonomická teorie (95) Ekonomické - ostatní (60) Ekonomické cizojazyčné práce (252) Ekonomie (172) Evropská unie (199) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (295) Marketing (238) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (297) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (103) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (29) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Marketingová strategie firmy Tata Global Beverages Czech Republic

Společnost Tata Global Beverages Czech Republic a.s., která je držitelem značky JEMČA, opakovaně dosahuje největšího podílu na objemu prodaných čajů v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

0x

Moderní formy komunikace ve firmě

MODERNÍ KOMUNIKAČNÍ TECHNIKY VE SPOLEČNOSTI COMPASS GROUP

Pod pojmem „moderní komunikační techniky“ si každý z nás představuje něco jin... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

0x

Uplatnění marketingové strategie na nově otevíranou prodejnu

Práce představuje marketingovou strategii pro nově otevřenou prodejnu doplňků výživy a suplementů pro výkonností i kondiční sport. Krátce charakterizu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

0x

Daně individuálního podnikatele

Práce se zaměřuje na téma daně individuálního podnikatele. Rozebírá návrh podnikatelského záměru pro školy. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

0x

Převodní ceny v podnicích - německy

Tato práce pojednává o převodních cenách v podnicích. Text nejdříve převodní ceny definuje, poté vypisuje výhody a nevýhody decentralizace. Seznamuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika


0x

Společnost s ručením omezeným a její založení

Seminární práce z předmětu Ekonomika dopravní firmy se ve své první části zamýšlí nad faktory, které motivují k podnikání nebo od něj odrazují. Jádro ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

0x

IT seminární práce II

Práce se zabývá legislativním a institucionálním zajištěním trhu s nemovitým majetkem.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Veřejná ekonomika

0x

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbě

Práce obsahuje popsání vedení bezpečnosti práce na stavbách a staveništích, s odkazem na zákony, které se musí dodržovat. S prací na stavbách plynou j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

0x

Památky města Litomyšle a České Třebové

Práce se zaměřuje na památky města Litomyšle a České Třebové, neboť autorka nechce aby tyto památky upadly v zapomnění, protože jsou součástí naší his... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Propagace, Historie, Religionistika/Náboženství, Umělecké - ostatní, Dějepis

0x

Koksárenství a vývoj na trzích s koksem a koksovatelným uhlím

Práce pojednává o palivoenergetickém průmyslu s důrazem na obor koksárenství. Odpovídá na zadané otázky a doplňuje je o nabyté znalosti. Charakterizuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

0x
[1]  «  298  299  300  301  302  303  304  305  306  »  [306]