Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (43) Časový management (16) Ekonomická teorie (95) Ekonomické - ostatní (60) Ekonomické cizojazyčné práce (252) Ekonomie (172) Evropská unie (199) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (295) Marketing (238) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (297) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (103) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (29) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Regionální rozvoj, regionální politika v podmínkách SR - slovensky

Tato práce se zabývá regionálním rozvojem a politikou. Nejdříve tak činí v obecné rovině, kdy autorka popisuje, proč je regionální rozvoj pro SR důlež... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

0x

Rozpočet obcí Hostivice a Nové Veselí

Práce si klade za cíl zhodnotit hospodaření dvou obcí, Hostivice a Nové Veselí, které se od sebe liší počtem obyvatel, ale obě mají společné to, že v ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

0x

Můj podíl na řízení

Seminární práce pro předmět Základy teorie a praxe řízení obsahuje přípravu pracovní porady na Oddělení sociální péče a služeb městského úřadu a zázna... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

0x

Výzkumy / šetření v oblasti kariéry

Zápočtová práce pro předmět Personální činnosti se zabývá výzkumy / šetřením v oblasti kariéry pracovníků. V teoretické části definuje pojem kariéra, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

0x

Assessment centrum

Stručný opis hodnotiaceho strediska.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

0x

Systém řízení migrace pracovní síly v SR

Seminární práce se zabývá otázkou systému řízení pracovní síly ve Slovenské republice. Práce je napsaná ve slovenštině. Rozebírá druhy migrací, legisl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

0x

Projekt: Uspořádání koncertu

Práce obsahuje seminární práci na téma uspořádání koncertu. Rozebírá předmět projektu, cíle projektu, aktivity, opis činností, časový harmonogram proj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

0x

Srovnání pracovněprávního postavení zaměstnanců veřejné správy a zaměstnanců soukromého sektoru

Práce je zaměřena na srovnání pracovněprávního postavení zaměstnanců veřejné správy a zaměstnanců soukromého sektoru. Cílem seminární práce je vymezen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

0x

UnitedHealth Group - najväčšia americká zdravotná poisťovňa - seminárka

Práce je zaměřena na téma UnitedHealth Group - najväčšia americká zdravotná poisťovňa, a jedna z najlepšie hospodariacich spoločností na zdravotnícko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

0x

Prevence alimentárních nákaz, 10 zlatých pravidel WHO

Prevence alimentárních nákaz, 10 zlatých pravidel WHO. Alimentární nákaza (alimentární infekce, otrava z potravin) je onemocnění člověka a zvířat poch... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

0x
[1]  «  298  299  300  301  302  303  304  305  306  »  [306]