Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (93) Ekonomické - ostatní (60) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (171) Evropská unie (198) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (293) Marketing (238) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (28) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Srovnání pracovněprávního postavení zaměstnanců veřejné správy a zaměstnanců soukromého sektoru

Práce je zaměřena na srovnání pracovněprávního postavení zaměstnanců veřejné správy a zaměstnanců soukromého sektoru. Cílem seminární práce je vymezen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

0x

UnitedHealth Group - najväčšia americká zdravotná poisťovňa - seminárka

Práce je zaměřena na téma UnitedHealth Group - najväčšia americká zdravotná poisťovňa, a jedna z najlepšie hospodariacich spoločností na zdravotnícko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

0x

Prevence alimentárních nákaz, 10 zlatých pravidel WHO

Prevence alimentárních nákaz, 10 zlatých pravidel WHO. Alimentární nákaza (alimentární infekce, otrava z potravin) je onemocnění člověka a zvířat poch... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

0x

Technická zařízení budov a technologických celků u firmy Stavitel a.s. Divize 11

Cílem této práce je popsat stávající stav nosných technologií Stavitel a.s.- TZB - technická zařízení budov a technologických celků, definovat cíle, a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strategický management

0x

Majetek obce Krahulov

Text informuje o tom jak obec Krahulov nakládá se svým majetkem. Jedná se o srovnání let 2001 a 2008. Nejdříve je obec stručně popsána, poté jsou vyps... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

0x

Korespondenční úkoly do předmětu Veřejná ekonomika

Práce obsahuje čtyři zpracované korespondenční úkoly do předmětu Veřejná ekonomika rozličného obsahu a formy. První úkol představuje esej vysvětlující... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

0x

Je stát svobodným účastníkem trhu?

Esej ukazuje na příkladu zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že vytváření detailních pravidel pro postup státního úředníka na svobodném trhu n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

0x

Cenotvorba ve vybraných službách technické infrastruktury

Tématem seminární práce je cenotvorba ve vybraných službách technické infrastruktury. První kapitola, která se obecně zabývá cenami v TI, probírá ceno... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika


0x

Zhodnocení navrhovaných cílů a navrhovaných opatření v oblasti geneticky modifikovaných organismů

Seminární práce se zabývá opatřeními, které se týkají rizik spojených s geneticky modifikovanými organismy (GMO) a s povodněmi. Po vysvětlení obecných... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

0x

Európska centrálna banka

Práce obsahuje predstavení ECB, charakteristiku, organizační strukturu a činnosť. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Ekonomie

0x
[1]  «  298  299  300  301  302  303  304  305  306  »  [306]