Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (95) Ekonomické - ostatní (61) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (171) Evropská unie (198) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (296) Marketing (239) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (28) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Marketing - životní cyklus výrobku Coca cola

V práci je popisován životní cyklus výrobku na konkrétním produktu - Cocal cola. Konkrétně se práce zaměřuje na popis historie vzniku toho výrobku a p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1193x

Nabídka - korespondence anglicky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence, Ekonomické cizojazyčné práce

1154x

Kavárna Sunset - podnikatelský záměr

Práce je podnikatelským plánem na založení kavárny. V úvodních kapitolách se věnuje postupu při zakládání podniku, definuje malého a drobného podnikat... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Ekonomie

1136x

Marketingové prostředí firmy

Práce obecně charakterizuje jednotlivé roviny marketingového prostředí firmy. Zabývá se také jednotlivými etapami marketingového plánu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1103x

Manažerské role

Práce stručně charakterizuje deset typických manažerských rolí podle Henri Mintzberga. Závěr pak vysvětluje vztah těchto rolí mezi sebou.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Osobnost managera

1076x

Podnikatelský záměr - Fitness centrum

Tato seminární práce se zabývá vytvořením nové firmy, která je v dané oblasti nedostatková. Je rozčleněna na několik oblastí, které je nutné vzíti v ú... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Podniková ekonomika

1056x

Strukturovaný životopis - anglicky

V práci je podrobně popsaný strukturovaný životopis v angličtině, který obsahuje mimo jiné základní iniciály uchazeče o zaměstnání, vzdělání a přehled... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Ekonomické cizojazyčné práce

1050x

Představa dokonalého podniku

Práce charakterizuje, a vůči sobě navzájem vymezuje tři z koncepcí dokonalého podniku. Zabývá se problematikou Petersova doporučení, koncepcí 7S, i ko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

1047x

Velvana a.s. - skladování a logistika

Práce stručně charakterizuje systém skladování a logistiky ve společnosti Velvana a.s. Věnuje se skladovacím prostorám, zásobníkům, paletovým místům. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

1002x

Foresta - základ organizační struktury

Práce se velmi povrchně zabývá organizační strukturou. Uvádí její definici a změny, spolu s jejich důvody. Vyjmenovává úrovně řízení. V závěru je zmín... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

1000x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [306]