Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (93) Ekonomické - ostatní (60) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (171) Evropská unie (197) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (293) Marketing (237) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (30) Spotřebitelské chování (28) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Nabídka - korespondence anglicky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence, Ekonomické cizojazyčné práce

1129x

Kavárna Sunset - podnikatelský záměr

Práce je podnikatelským plánem na založení kavárny. V úvodních kapitolách se věnuje postupu při zakládání podniku, definuje malého a drobného podnikat... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Ekonomie

1116x

Marketing - životní cyklus výrobku Coca cola

V práci je popisován životní cyklus výrobku na konkrétním produktu - Cocal cola. Konkrétně se práce zaměřuje na popis historie vzniku toho výrobku a p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1104x

Marketingové prostředí firmy

Práce obecně charakterizuje jednotlivé roviny marketingového prostředí firmy. Zabývá se také jednotlivými etapami marketingového plánu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

1055x

Podnikatelský záměr - Fitness centrum

Tato seminární práce se zabývá vytvořením nové firmy, která je v dané oblasti nedostatková. Je rozčleněna na několik oblastí, které je nutné vzíti v ú... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Podniková ekonomika

1038x

Strukturovaný životopis - anglicky

V práci je podrobně popsaný strukturovaný životopis v angličtině, který obsahuje mimo jiné základní iniciály uchazeče o zaměstnání, vzdělání a přehled... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Ekonomické cizojazyčné práce

1031x

Představa dokonalého podniku

Práce charakterizuje, a vůči sobě navzájem vymezuje tři z koncepcí dokonalého podniku. Zabývá se problematikou Petersova doporučení, koncepcí 7S, i ko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

1030x

Manažerské role

Práce stručně charakterizuje deset typických manažerských rolí podle Henri Mintzberga. Závěr pak vysvětluje vztah těchto rolí mezi sebou.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Osobnost managera

1022x

Založení fiktivní firmy - World of Muscle

Podnikatelský záměr. Předmět podnikání. Dlouhodobé cíle a vize. Průzkum trhu - vymezení trhu, analýza konkurence, propagace, analýza SWOT. Právní form... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

970x

Foresta - základ organizační struktury

Práce se velmi povrchně zabývá organizační strukturou. Uvádí její definici a změny, spolu s jejich důvody. Vyjmenovává úrovně řízení. V závěru je zmín... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

967x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [305]