Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (93) Ekonomické - ostatní (60) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (170) Evropská unie (197) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (293) Marketing (237) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (324) Služby (30) Spotřebitelské chování (28) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Ubytovací a restaurační služby: podnikatelský záměr a žádost o úvěr

Práce se zabývá podnikatelským záměrem a žádostí o úvěr do začátku podnikání v ubytovacích a restauračních službách. Je rozdělena do dvou částí. Teore... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

941x

Velvana a.s. - skladování a logistika

Práce stručně charakterizuje systém skladování a logistiky ve společnosti Velvana a.s. Věnuje se skladovacím prostorám, zásobníkům, paletovým místům. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

938x

Foresta - základ organizační struktury

Práce se velmi povrchně zabývá organizační strukturou. Uvádí její definici a změny, spolu s jejich důvody. Vyjmenovává úrovně řízení. V závěru je zmín... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

925x

Restaurace Hadovka: podnikatelský záměr

Práce popisuje podnikatelský záměr otevření restauračního podniku Hadovka. Nejdříve je popsána společnost, kdy jsou uvedeny údaje o sídle, právní form... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

904x

Motivace pracovníků

Práce představuje metody, jak zvýšit motivaci pracovníků ve firmě. Mezi navrhovanými možnostmi jsou personální změny ve společnosti nebo i změna ve st... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

879x

Hotel Zlatá klec - podnikatelský záměr

Cílem této práce je provést analýzu trhu hotelových zařízení v Praze, a výsledky využít pro zkvalitnění a rozšíření služeb hotelu Zlatá klec. Na zákla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

861x

Regresní závislosti a časové řady

V práci je formou výpisků popisováno, kde a jak se využívají regresní závislosti a časové řady. Hned zpočátku jsou zmíněny nejčastější problémy a je v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Statistika

845x

Zápis z obchodního jednání v heslech

Tato práce obsahuje příklad zápisu z obchodního jednání v heslech. Uvádí základní organizační údaje a zachycuje průběh celého jednání.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Obchodní jednání

838x

Motivace v organizaci

Práce je zaměřena na motivační faktory, které se nejvíce osvědčily vedoucím pracovníkům v organizaci. Zabývá se možnostmi a způsoby motivace zaměstnan... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

831x

Kalkulace

Práce je založena na kalkulaci oděvního podniku. Je zadána spotřeba materiálu a mzdy výrobních dělníků. Dále je uveden kalkulační vzorec, který daný p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

819x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [305]