Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (95) Ekonomické - ostatní (61) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (171) Evropská unie (199) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (296) Marketing (239) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (28) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Motivace pracovníků

Práce představuje metody, jak zvýšit motivaci pracovníků ve firmě. Mezi navrhovanými možnostmi jsou personální změny ve společnosti nebo i změna ve st... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

986x

Založení fiktivní firmy - World of Muscle

Podnikatelský záměr. Předmět podnikání. Dlouhodobé cíle a vize. Průzkum trhu - vymezení trhu, analýza konkurence, propagace, analýza SWOT. Právní form... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

985x

Marketingový plán fiktivní organizace z oblasti poskytování služeb

Práce je zpracováním marketingového plánu fiktivní organizace z oblasti poskytování služeb, konkrétně hotelu. Práce představuje celkovou charakteristi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

964x

Ubytovací a restaurační služby: podnikatelský záměr a žádost o úvěr

Práce se zabývá podnikatelským záměrem a žádostí o úvěr do začátku podnikání v ubytovacích a restauračních službách. Je rozdělena do dvou částí. Teore... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

946x

Zápis z obchodního jednání v heslech

Tato práce obsahuje příklad zápisu z obchodního jednání v heslech. Uvádí základní organizační údaje a zachycuje průběh celého jednání.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Obchodní jednání

929x

Typový kalkulační vzorec

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

927x

Restaurace Hadovka: podnikatelský záměr

Práce popisuje podnikatelský záměr otevření restauračního podniku Hadovka. Nejdříve je popsána společnost, kdy jsou uvedeny údaje o sídle, právní form... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

905x

Regresní závislosti a časové řady

V práci je formou výpisků popisováno, kde a jak se využívají regresní závislosti a časové řady. Hned zpočátku jsou zmíněny nejčastější problémy a je v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Statistika

891x

Profesní životopis - vzor

Jedná se o vzorový profesní životopis.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

873x

Hotel Zlatá klec - podnikatelský záměr

Cílem této práce je provést analýzu trhu hotelových zařízení v Praze, a výsledky využít pro zkvalitnění a rozšíření služeb hotelu Zlatá klec. Na zákla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

862x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [306]