Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (93) Ekonomické - ostatní (60) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (171) Evropská unie (197) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (293) Marketing (237) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (30) Spotřebitelské chování (28) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Velvana a.s. - skladování a logistika

Práce stručně charakterizuje systém skladování a logistiky ve společnosti Velvana a.s. Věnuje se skladovacím prostorám, zásobníkům, paletovým místům. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

971x

Marketingový plán fiktivní organizace z oblasti poskytování služeb

Práce je zpracováním marketingového plánu fiktivní organizace z oblasti poskytování služeb, konkrétně hotelu. Práce představuje celkovou charakteristi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

957x

Ubytovací a restaurační služby: podnikatelský záměr a žádost o úvěr

Práce se zabývá podnikatelským záměrem a žádostí o úvěr do začátku podnikání v ubytovacích a restauračních službách. Je rozdělena do dvou částí. Teore... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

942x

Motivace pracovníků

Práce představuje metody, jak zvýšit motivaci pracovníků ve firmě. Mezi navrhovanými možnostmi jsou personální změny ve společnosti nebo i změna ve st... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

929x

Restaurace Hadovka: podnikatelský záměr

Práce popisuje podnikatelský záměr otevření restauračního podniku Hadovka. Nejdříve je popsána společnost, kdy jsou uvedeny údaje o sídle, právní form... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

904x

Zápis z obchodního jednání v heslech

Tato práce obsahuje příklad zápisu z obchodního jednání v heslech. Uvádí základní organizační údaje a zachycuje průběh celého jednání.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Obchodní jednání

892x

Regresní závislosti a časové řady

V práci je formou výpisků popisováno, kde a jak se využívají regresní závislosti a časové řady. Hned zpočátku jsou zmíněny nejčastější problémy a je v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Statistika

876x

Typový kalkulační vzorec

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

874x

Hotel Zlatá klec - podnikatelský záměr

Cílem této práce je provést analýzu trhu hotelových zařízení v Praze, a výsledky využít pro zkvalitnění a rozšíření služeb hotelu Zlatá klec. Na zákla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

862x

Kalkulace

Práce je založena na kalkulaci oděvního podniku. Je zadána spotřeba materiálu a mzdy výrobních dělníků. Dále je uveden kalkulační vzorec, který daný p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika

846x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [305]