Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (93) Ekonomické - ostatní (60) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (170) Evropská unie (197) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (293) Marketing (237) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (324) Služby (30) Spotřebitelské chování (28) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Výroba nábytku - podnikatelský záměr

Seminární práce si klade za cíl seznámit s podnikatelským záměrem v oblasti výroby nábytku. Nejdříve jsou uvedeny obecné informace o firmě, o jejím ch... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

729x

Žádost o zaměstnání - anglicky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Ekonomické cizojazyčné práce

726x

Projekt fitness centra - podnikatelský záměr

Práce si za cíl podnikatelského záměru zvolila založení a provozování fitness centra. Vytyčuje cíle projektu a vyjadřuje se k objektu budoucího fitnes... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

708x

Omluva - korespondence anglicky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Korespondence, Ekonomické cizojazyčné práce

694x

Dějiny ekonomického myšlení - Weber: Protestantská etika a duch kapitalismu - esej

Referát o knize německého sociologa Maxe Webera, představitele novokantovské epistemologie a etiky. Nejdříve se zabývá důvody, které vedly Webera k se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

686x

Francouzský strukturovaný životopis - francouzsky

Předloha pro správný francouzský strukturovaný životopis.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Ekonomické cizojazyčné práce

683x

Public relations - jedna z funkcí managementu

Práce se zabývá vztahem public relations a reklamy. Nejdříve vymezuje pojem PR, uvádí některé zásadní rozdíly mezi reklamou a PR. Dále popisuje PR jak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Public relations

680x

Anglická obchodní korespondence - fráze anglicky a česky

Práce je přehledem frází z obchodní angličtiny vypracovaná systémem českých vět a jejich anglického překladu.
Obsah:
1. Poptávka - Inquiry... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Korespondence, Ekonomické cizojazyčné práce

676x

Podnikatelský záměr Restaurace U Kočky

V práci je vyhotoven fiktivní podnikatelský záměr pro nově otevřenou restauraci. Autor vyjmenovává náležitosti důležité pro otevření restaurace, popis... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

665x

Statistika cen

Práce je koncipována jako cvičení, ve kterém jsou vyřešeny dvě úlohy týkající se vývoje spotřebních cen, měření inflace a směnných relací. V první úlo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Statistika

663x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [305]