Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy
Andragogika (78) Antropologie (26) Archeologie (14) Demografie (49) Etnologie (37) Filozofie (196) Gastronomie (41) Historie (394) Humanitní - ostatní (55) Humanitní cizojazyčné práce (237) Knihovnictví a informační vědy (11) Komunikace (131) Literatura (121) Nauky o českém jazyce (34) Pedagogika (435) Pedagogika - speciální (173) Politologie (349) Právo (487) Psychologie (566) Religionistika/Náboženství (101) Sociální práce (210) Sociologie (413) Tělesná výchova - sportovní činnosti (39) Tělesná výchova - teorie (58) Žurnalistika a mediální vědy (44)
Název Goodness Staženo

Projekt do MŠ na téma Zima - Předškolní pedagogika

Práce obsahuje projekt do mateřské školy na téma zima- předškolní pedagogika. Popisuje aktivity na každý den. ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Pedagogika

1129x

Písemná příprava na hodinu hudební výchovy s metodikou

Jedná se o písemné zpracování přípravy na hodinu hudební výchovy pro žáky 2.stupně zvláštní školy. V práci je rozpracován časový harmonogram hodiny a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1128x

Čas - filosofická úvaha

Práce se věnuje vnímání času a pojmům s ním svázaných, jako je teď, minulost, přítomnost, a budoucnost. Popisuje Aristotelovo pojetí času, jako východ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1121x

Výchovné a vzdělávací činnosti mimo vyučování

Tato práce se zabývá výchovnými a vzdělávacími činnostmi mimo vyučování. Popisuje formy trávení času. Dělí aktivity na odpočinkové, rekreační a zájmov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

1091x

Hrozba přelidnění světa - Afrika, Indie a Čína

Seminární práce rozebírá populační problémy lidstva. Povrchně se zabývá populační explozí v Africe, Indii a Číně. Závěr obsahuje vlastní názor autora ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

1055x

Průběh hodiny tělesné výchovy

Jedná se o popis průběhu hodiny tělesné výchovy na základní škole, jejímž úkolem je nácvik vrhu koulí. Součástí nácviku je rozehřátí, rozcvička, postu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

1047x

Vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka - úvaha

Práce se věnuje popisu působení biotických a abiotických faktorů na člověka. Zmiňuje fyzikální, chemické, biologické, sociální, i psychické faktory. Z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

1036x

Stresové situace

Stres - tlaky, stresové reakce, přínos stresu =) eustres x distres. Stresory - fyzikálně-chemické, myšlenkové, sociální. Konfliktní situace - konflikt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

1034x

Filozofická úvaha na téma domov

Autor se v práci pokouší vymezit obsah slova domov. Ukazuje, že tento pojem lze vnímat v širších a užších slova smyslech. Upozorňuje také na teritoriá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1025x

Míra nezaměstnanosti a hledání práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika, Sociologie

1023x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [366]