Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (43) Časový management (16) Ekonomická teorie (95) Ekonomické - ostatní (60) Ekonomické cizojazyčné práce (252) Ekonomie (172) Evropská unie (199) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (295) Marketing (238) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (297) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (103) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (29) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Reforma veřejných financí ČR z roku 2008

Práce informuje o reformě veřejných financí České republiky, která vstoupila v platnost v roce 2008. Autor se věnuje samotnému procesu jejího schvalov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

1x

Je stát svobodným účastníkem trhu?

Esej ukazuje na příkladu zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že vytváření detailních pravidel pro postup státního úředníka na svobodném trhu n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

1x

Srovnání etických kodexů Akademie věd ČR a Akademie věd SR, Tělesná kultura v ČR

Dokument obsahuje dvě seminární práce. Cílem první je popsat strukturu dvou akademií věd sousedních států, České republiky a Slovenské republiky, a je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

1x

Poznávací procesy: vnímání, představy, fantazie

Práce obsahuje pojmové vymezení několika kognitivních procesů. Po úvodním vyjmenování poznávacích procesů charakterizuje vnímání, jeho významy i funkc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní

1x

Statistika- seminárka

Práce obsahuje seminární práci na téma statistika. Autor provedl průzkum na finančním úřadě v Praze, kde se ptal na počet vypitých šálků kávy za praco... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní

1x

Energetika, palivo-energetické suroviny na světovém trhu

Práce se zabývá energetikou a její charakteristikou. Především se rozepisuje o situaci na světových trzích s černým uhlím, koksem a energetickým uhlím... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika, Energetika

1x

Produkce švestek ve světě podle množství

Jedná se o zpracované zadání úkolu ze cvičení Humanitní geografie, které mělo za úkol vyhodnotit produkci švestek ve světě podle množství mezi lety 19... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

1x

Vliv NAFTA na mexickou ekonomiku

Cílem této práce je posoudit stav mexické ekonomiky před vstupem do Severoamerické zóny volného obchodu (NAFTA) a určit dopad NAFTA na strukturální zm... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

1x

Analýza sporů v rámci WTO

Seminární práce se věnuje řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace. Přibližuje právní základy a přístupy k řešení sporů na půdě WTO a jejich p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

1x

Nerostné suroviny a výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů - španělsky

Španělsky psaná seminární práce se zabývá nerostnými surovinami. Sleduje vývoj cen uhlí, zemního plynu, ropy a elektřiny ve světě. Předkládá i stručný... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika, Geologie

1x
[1]  «  293  294  295  296  297  298  299  300  301  »  [306]