Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (95) Ekonomické - ostatní (61) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (171) Evropská unie (199) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (296) Marketing (239) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (29) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Poradna pro integraci - slovensky

Tato práce představuje neziskovou organizaci Poradna pro integraci (PPI). Seznamuje s jejím vznikem, činností a financováním. Zmiňuje její projekty a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby, Veřejná ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

1x

Spotřebitelské chování rodiny

Tato práce popisuje rodinu z ekonomického hlediska, tedy konkrétně se zaměřuje na její spotřebitelské chování. Během toho jak se rodina vyvíjí, tak se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Spotřebitelské chování

1x

Výroba solárních panelů – založení a strategie podniku

Práce se zaměřuje na výrobu solárních panelů, zejména na založení a strategie podniku z hlediska předmětu strategického managementu. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strategický management

1x

Moderní úřad - vybrané projekty

Práce představuje projekty, které realizuje Ministerstvo vnitra za účelem zmodernizování úřadů. Nejdříve cituje slova Ivana Langra, který vyžaduje ref... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

1x

Korespondenční dávka z veřejných financí - 10 řešených příkladů

Tato korespondenční dávka obsahuje 10 vypracovaných příkladů z veřejných financí dle níže uvedených zadání.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika, Finance, Veřejná ekonomika

1x

Reforma veřejných financí ČR z roku 2008

Práce informuje o reformě veřejných financí České republiky, která vstoupila v platnost v roce 2008. Autor se věnuje samotnému procesu jejího schvalov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

1x

Je stát svobodným účastníkem trhu?

Esej ukazuje na příkladu zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že vytváření detailních pravidel pro postup státního úředníka na svobodném trhu n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

1x

Srovnání etických kodexů Akademie věd ČR a Akademie věd SR, Tělesná kultura v ČR

Dokument obsahuje dvě seminární práce. Cílem první je popsat strukturu dvou akademií věd sousedních států, České republiky a Slovenské republiky, a je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

1x

Poznávací procesy: vnímání, představy, fantazie

Práce obsahuje pojmové vymezení několika kognitivních procesů. Po úvodním vyjmenování poznávacích procesů charakterizuje vnímání, jeho významy i funkc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní

1x

Statistika- seminárka

Práce obsahuje seminární práci na téma statistika. Autor provedl průzkum na finančním úřadě v Praze, kde se ptal na počet vypitých šálků kávy za praco... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní

1x
[1]  «  293  294  295  296  297  298  299  300  301  »  [306]