Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (95) Ekonomické - ostatní (61) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (171) Evropská unie (199) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (296) Marketing (239) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (29) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Produkční mezera

Práce popisuje produkční mezery. Rozepisuje se o metodách odhadů produkční mezery, mezery v České republice, produkčních přístupů, Hodrick-Prescottův ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Ekonomické - ostatní, Ekonomická teorie

0x

The value of human life – economic view

Referát na téma: The value of human life – economic view... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

0x

Ekonomická vzdálenost

Seminární práce se zabývá rolí hospodářské vzdálenosti a jejím vlivem na ekonomický rozvoj, životní úroveň obyvatel a lokalizaci průmyslových aktivit.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Světová ekonomika, Geografie

0x

Argentinská měnová krize

Seminární práce věnovaná měnové krizi v Argentině se ve své první části zabývá finančními krizemi v obecné rovině. Podává jejich vymezení a popisuje z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Světová ekonomika

0x

Nezaměstnanost v České republice

Seminární práce z předmětu Matematika v ekonomii v teoretické části popisuje příčiny, důsledky, typy nebo způsoby snižování nezaměstnanosti a podává p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

0x

Cenová diskriminace 3. stupně

Stručně vysvětlená cenová diskriminace s jednoduchým příkladem v angličtině. Esej odevzdaná na univerzitě ve Velké Británii. Ohodnoceno 85%.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

0x

Finanční řízení podniku

Cílem této práce je nejprve teoreticky vysvětlit význam využití finanční analýzy účetních
výkazů jako nástroje pro finanční řízení podniku. Dr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


0x

Ekonomické aspekty v díle E. M. Remarqua Černý obelisk

Práce se zabývá ekonomickými aspekty v knize Černý obelisk od E. M. Remarqua. Konkrétně se jedná o problém inflace, potažmo hyperinflace a také jednot... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

0x

Role dánské moderní historie v její pozici k evropské integraci - anglicky

Práce se zabývá nedávnou historií Dánska. Po základních informacích postupuje od druhé světové války přes studenou válku, vstup do NATO a EU; dále pak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Humanitní cizojazyčné práce

0x

Financování a rozpočet Evropské unie

Práce zabývající se financováním a rozpočtem Evropské unie nejprve obecně seznamuje s principem unijního rozpočtu a strukturou jeho příjmů a výdajů. P... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie


0x
[1]  «  296  297  298  299  300  301  302  303  304  »  [306]