Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (43) Časový management (16) Ekonomická teorie (95) Ekonomické - ostatní (60) Ekonomické cizojazyčné práce (252) Ekonomie (172) Evropská unie (199) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (295) Marketing (238) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (297) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (103) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (29) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Cenová diskriminace 3. stupně

Stručně vysvětlená cenová diskriminace s jednoduchým příkladem v angličtině. Esej odevzdaná na univerzitě ve Velké Británii. Ohodnoceno 85%.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

0x

Finanční řízení podniku

Cílem této práce je nejprve teoreticky vysvětlit význam využití finanční analýzy účetních
výkazů jako nástroje pro finanční řízení podniku. Dr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


0x

Ekonomické aspekty v díle E. M. Remarqua Černý obelisk

Práce se zabývá ekonomickými aspekty v knize Černý obelisk od E. M. Remarqua. Konkrétně se jedná o problém inflace, potažmo hyperinflace a také jednot... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

0x

Joseph Stiglitz - životopis, dílo, překlad z díla Making Globalization Work

Práce se zabývá životem a dílem ekonoma Josepha Stiglitze. Součástí je i pracovní překlad části knihy Making Globalization Work. Celkem obsahuje 3 čá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

0x

Role dánské moderní historie v její pozici k evropské integraci - anglicky

Práce se zabývá nedávnou historií Dánska. Po základních informacích postupuje od druhé světové války přes studenou válku, vstup do NATO a EU; dále pak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Humanitní cizojazyčné práce

0x

Financování a rozpočet Evropské unie

Práce zabývající se financováním a rozpočtem Evropské unie nejprve obecně seznamuje s principem unijního rozpočtu a strukturou jeho příjmů a výdajů. P... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie


0x

Výstavba rozhledny za pomoci prostředků EU

Případová studie do předmětu Agrární, regionální a environmentální politika EU pojednává o výstavbě a provozu rozhledny u města Tišnov, která byla vys... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie

0x

Význam předvstupních fondů Evropské unie v procesu rozšiřování Evropské unie

Tématem seminární práce je význam předvstupních fondů Evropské unie v procesu rozšiřování Evropské unie. První kapitola definuje předvstupní pomoc fin... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie

0x

Evropská integrace - Má být EU federativní nebo unitární stát?

Práce se ve své první části snaží vymezit základní pojmy, nastínit vývoj integračního procesu Evropské unie s ohledem na nejdůležitější integrační změ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Evropská unie

0x

Evropská komise: vláda či sbor apolitických expertů?

Úvahová esej popisuje význam evropské Komise. Zamýšlí se nad pojetím Komise jako evropské vlády a polemizuje s myšlenkou, že jednotlivý eurokomisaři n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie

0x
[1]  «  296  297  298  299  300  301  302  303  304  »  [306]