Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory
Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (93) Ekonomické - ostatní (60) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (171) Evropská unie (198) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (293) Marketing (238) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (28) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

Evropská integrace - Má být EU federativní nebo unitární stát?

Práce se ve své první části snaží vymezit základní pojmy, nastínit vývoj integračního procesu Evropské unie s ohledem na nejdůležitější integrační změ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Evropská unie

0x

Postavení, působnost a orgány obce

Práce obsahuje kratší seminární práci ze správního práva na téma postavení, působnost a orgány obce. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Veřejná ekonomika, Právo

0x

Logistika v osobní dopravě

Cílem práce je, co nejpřesněji vymezit pojem logistika, poukázat na historický vývoj logistiky, za jakých podmínek a jakou podobu měl dopravní systém ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

0x

Cvičenie : Poskytnutie personálu (logistika vo verejnej správe)

Práce obsahuje příklad z logistiky ve veřejné správě. Úlohou personálneho útvaru je pripraviť vhodný personál. Výsledok - úlohy zoradené podľa početno... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika

0x

Organizace provozu podniku Ergo, s. r. o.

Seminární práce představuje systém organizace provozu podniku Ergo, s. r. o. Kromě samotné struktury seznamuje s předpisy, které zabezpečují a organiz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

0x

Profil firmy: Stamart Martin, s. r. o. - slovensky

Práce podává podnikatelský i marketingový profil společnosti Stamart Martin, s. r. o. Po uvedení základních údajů o firmě mapuje její historii, hospod... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

0x

Operační řízení podniku: Stavba dálničního tunelu

Cílem případové studie je rozbor hlavních operací probíhajících při stavbě dálničního tunelu Klimkovice z hlediska operačního řízení podniku. V rámci ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

0x

Srovnání strategií regionálního rozvoje ČR, Středočeského a Moravskoslezského kraje a města Prahy

Úkolem práce je srovnat strategii České republiky týkající se regionálního rozvoje se strategiemi krajů Středočeského, Moravskoslezského a města Prahy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Regionální ekonomika


0x

Celostní management - seminární práce 2/3

Seminární práce z doktorského předmětu Celostní management spočívá v tvorbě studijního materiálu ze zahraniční literatury dle návodu pedagoga. Následn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

0x

Celostní management - seminární práce 3/3

Seminární práce z doktorského předmětu Celostní management spočívá v tvorbě studijního materiálu ze zahraniční literatury dle návodu pedagoga. Následn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

0x
[1]  «  296  297  298  299  300  301  302  303  304  »  [306]