Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory

Referáty ekonomické obory

Bytová politika (25) Cenová politika (17) Cestovní ruch - lokality (75) Cestovní ruch - teorie (42) Časový management (16) Ekonomická teorie (95) Ekonomické - ostatní (61) Ekonomické cizojazyčné práce (253) Ekonomie (171) Evropská unie (199) Globalizace (32) Hospodářská politika (103) Inovační management (33) Korespondence (43) Logistika (81) Management (296) Marketing (239) Marketingový mix (57) Marketingový výzkum (73) Monetární politika (17) Obchodní jednání (48) Osobnost managera (54) Podnikatelský záměr (191) Podniková ekonomika (298) Propagace (73) Public relations (30) Regionální ekonomika (104) Řízení lidských zdrojů (325) Služby (31) Spotřebitelské chování (29) Strategický management (123) Světová ekonomika (123) Veřejná ekonomika (120) Výrobek (109)
Název Goodness Staženo

5.koridor - německy

V práci jsou představeny dějiny vlakového spojení Praha-Liberec, jaký byl důvod pro zbudování koridoru, je popsána trať a finanční náročnost výstavby.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

4x

Absolventi na trhu práce

Práce nejprve vymezuje základní pojmy, se kterými dále pracuje. Poté se věnuje situaci na trhu práce pro mladistvé a absolventy, a ukazuje strukturu n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

121x

Active Sports - podnikatelský záměr

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

255x

Adam Smith a David Ricardo a jejich učení

Tato práce se zabývá učením Adama Smithe a Davida Ricarda. Uvádí stručné životopisy obou autorů, jejich názory, i myšlenky, které vyjadřovaly ve svých... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie


27x

ADK – plánovací kalendář

Seminární práce nás seznamuje s hlavními výhodami tohoto systému. Rozebírá možnosti měsíčního, týdenního a denního plánování. Najdeme zde i zmínky o n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Časový management

171x

Afrika – nestabilní kontinent

Tato práce uvádí základní geografická fakta o Africe. Seznamuje s její historií, a analyzuje sociální, hospodářské, i dopravní problémy. Poukazuje tak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

70x

Agentura na hlídání dětí - zakladatelský projekt

Cílem této práce z podnikové ekonomiky je návrh na založení nového podniku - agentury specializující se na hlídání dětí, úklidové práce a zprostředkov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

487x

Agentury EU zajištující bezpečnost EU

Seminární práce obeznamuje s činností a úkoly agentur zřízených Evropskou unií s cílem zajistit její bezpečnost. V úvodu autorka hovoří o novodobých h... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Politologie


2x

Agrap a.s. - podnikatelský záměr

Práce je podnikatelským záměrem fiktivní firmy Agrap a.s. Po charakteristice společnosti analyzuje a hodnotí její zdroje, ekonomickou a finanční situa... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

146x

Agrární politika ČR

Práce se zabývá úlohou a stavem současného zemědělství v ČR. Toto odvětví je spjato s celou řadou dotačních programů především z fondů EU, proto jsou ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Zemědělství

39x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [306]